pan-iranist.info
بازداشت چهار عضو حزب پان ایرانیست در فرودگاه اهواز
بر اساس اخبار رسیده ساعاتی پیش نیروهای امنیتی با ورود به محوطه فرودگاه اهواز چهار تن از یاران و اعضای حزب پان ایرانیست را در کمال بی احترامی و به طرزی وحشیانه بازداشت کردند .سروران کرمانی و سلیمانی…