pan-iranist.info
احتمال تجدید نظر در واگذاری بندر رجایی به خانواده مقیم امارات
احتمال تجدید نظر در واگذاری بندر رجایی به خانواده مقیم امارات متاسفانه این رتبه بندی در بحث بنادر ، وجود ندارد و جایگاه تخصصی شرکت ها مشخص نیست کما این که در بحث واگذاری بندر شهید رجایی نیز چنین بح…