pan-iranist.info
سازمان جوانان خواستار همبستگی گروههای سیاسی شد
جمعی از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست بعد از ظهر امروز دوشنبه 12بهمن ماه طی دیداری با خانواده مهندس حشمت طبرزدی ضمن محکوم کردن بازداشت ایشان خواستار آزادی سریع و بی قید وشرط وی شدند.در این د…