pan-iranist.info
شاهین زینعلی شامگاه ۲۶ دی ماه آزاد شد
شاهین زینعلی عضو خانواده بزرگ پان ایرانیستها و فعال دانشجویی که از 7 دی ماه در بند 240 زندان اوین در بازداشت بود شامگاه 26 دی آزاد شد.وی که به مدت 19 روز در زندان اوین در اسارت به سر می برد با قرار…