pan-iranist.info
بیانیه ائتلاف دانشجویان آزادیخواه ملی به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو
به نام خداوند جان و خرد به نام ایران؛ و به نام دانشجوی ایرانی که ندای حق طلبی اش دمی خاموشی نمی گیرد.و باز هم به نام دانشجو. آن دانشجو که خزیده در گوشه سلولی تنگ و تاریک روز بزرگداشتش را سر می کند.…