pan-iranist.info
بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون درگذشت هدی صابر
به نام خداوندجان وخرد پاینده ایران سازمان جوانان حزب پان ایرانیست، درگذشت مظلومانه ی هدی صابر رابه ملت ایران ،فعالان سیاسی،همه ی آزادگان و خانواده ی ستم دیده ی ایشان تسلیت می گوید.درگذشت ایشان درحک…