pan-iranist.info
شام ترکی،نگاه ایرانی به تهاجم ترکیه
نوشته‌ای از محمد آمره در هفته‌های اخیر دور دوم توسعه‌طلبی اردوغان در شمال سوریه با عنوان عملیات چشمه صلح برای عقب راندن کُردها از مرز مشترک سوریه و ترکیه و پاک‌سازی جمعیتی آغاز شد. اردوغان توانست پ…