pan-iranist.info
سایه روشن هایی از جنگنده تازه رونمایی شده ایران
نویسنده:داریوش ابطحی رونمایی از جنگنده موسوم به کوثر سر و صدای زیادی به پا کرده است. نکته اصلی منتقدان بود که این جنگنده کپی اف 5 است. اما کمتر کسی به این موضوع پرداخته که اصل پروژه کوثر همین بوده …