pan-iranist.info
حمله به وحدت ملت در خانه ملت
مروري بر اتفاقات اخير در باب حمله برخي نمايندگان مجلس به وزير آموزش و پرورش: وزیر آموزش و پرورش (محمد بطحایی) در روزهای گذشته سخنانی درباره خطر تضعیف آموزش زبان فارسی در مدارس مناطق دوزبانه اظهار د…