pan-iranist.info
پاسخ‌هایی به عَلم‌داران آموزش به زبان مادری
نویسنده: امیر آقاجانی وزیر آموزش و پرورش در روزهای اخیر از تیرماه ۱۳۹۷ سخنانی را درباره آموزش به زبان محلی ایراد کرده است که موجی از انتقادات و واکنش‌های منفی از سوی برخی چهره‌ها و نیروهای قوم‌گرا …