pan-iranist.info
تحریم‌ها شدیدتر و اقتصاد ایران آسیب‌پذیرتر از گذشته است
نویسنده: اکبر محرابی ▪️در روابط بین‌الملل «تحریم اقتصادی» یکی از ابزارهای مهم برای رسیدن به اهداف خاص سیاسی کشورها به شمار می‌رود. به عبارت دیگر کشور تحریم‌کننده با سلاح اقتصادی کشور تحریم‌شونده را…