pan-iranist.info
مشروح سخنرانی دکتر سید جواد طباطبایی در دانشگاه تبریز
همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران ، در روز 25 بهمن 1396 در تالار وحدت دانشگاه تبریز با استقبال پر شور اساتید ، محققان و اندیشمندان این حوزه برگزار شد. دانشگاه تبریز به مناسبت همایش مذکور…