pan-iranist.info
گزارشی از برگزاری دیدار نوروزی حزب پان‌ایرانیست در سال ۹۷
دیدار نوروزی یکی از آیین‌های قدیمی پان‌ایرانیست‌ها است که هر سال به مناسبت فرا رسیدن نوروز در دوم‌ فروردین‌ماه برگزار می‌گردد. نشست در ساعت ۱۷ عصر در دفتر حزب پان‌ایرانیست پایگاه پندار واقع …