pan-iranist.info
تاریخ ترکیه امتداد نسل‌کشی‌هاست
نویسنده : مجید آزادی پروژه‌های ملت‌ سازی در کشورهایی که ملت طبیعی و تاریخی ندارند معمولا در نفی یا نابودی گروه‌های مختلف ساکن در یک منطقه توسط گروه کوچک حاکم کلید می‌خورند. این نفی و نیست کر…