pan-iranist.info
بیانیه حزب پان‌ایرانیست درباره تمدید ممنوع‌الخروجی حجت کلاشی
در تاریخ 25 بهمن‌ماه 96 قرار ممنوع‌الخروجی سرور حجت کلاشی از اعضای حزب پان‌ایرانیست برای ۶ ماه دیگر تمدید شد. سرپرستی دادسرای اوین به درخواست وزارت اطلاعات در تاریخ 25 مردادماه 96 قرار ممنوع‌الخروج…