pan-iranist.info
صدور حکم جلب برای رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین به اتهام تبانی با جمهوری اسلامی
یک قاضی در آرژانتین حکم جلب کریستینا کیرشنر، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور، را در ارتباط با پرونده «دست داشتن» ایران در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ آرژانتین صادر کرد. اما او این اتهام را رد کرده است. به گز…