pan-iranist.info
انگشت اتهام احمدی نژاد به سوی خائنین و جاسوس‌های داخلی
روز گذشته فایل ویدیویی گفتگوی تصویری محمود احمدی نژاد در خصوص مسببین داخلی تحریم‌ ها و مشکلات مردم منتشرشد. در این ویدیو ادعاهای مهمی از جمله «ارتباط یکی از نمایندگان مجلس هشتم با یک افسر اط…