pan-iranist.info
محمد اولیایی فرد وکیل در بند از زندان اوین آزاد شد
عصر امروزدوشنبه 29 فروردین محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری از زندان اوین آزاد شد . این وکیل دادگستری که سال گذشته در پی مصاحبه با تلویزیون صدای امریکا در خصوص اعدام یکی از موکلین نوجوانش ب…