pan-iranist.info
طرح غیر اصولی و آمارزای «کارورزی» در آستانه شکست
در حالی که هدف گذاری طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی جذب ۱۵۰ هزار نفر در سال اعلام شده بود اما اکنون و با گذشت بیش از شش ماه از ثبت نام داوطلبان، دولت اعلام کرده است ظرفیت جذب ۵۶ هزارفارغ التحصی…