pan-iranist.info
نادر جهانبانی،وطن پرستی در کسوت خلبان
نادر جهانبانی (۲۷ فروردین ۱۳۰۷ – ۲۲ اسفند ۱۳۵۷) خلبان نیروی هوایی ایران، یکی از خلبانان ویژه محمد رضا شاه پهلوی و سرپرست تیم آکروجت تاج طلایی بود. آخرین درجه وی در ارتش سپهبد بود. سپهبد«نادر…