pan-iranist.info
کنسرت شاهنامه‌خوانی، شهرام ناظری و گروه فردوسی در شیراز لغو شد
به گزارش آفتاب کنسرت شاهنامه‌خوانی، شهرام ناظری و گروه فردوسی که قرار بود در روزهای 25 و26فروردین در شیراز برگزار شود، به دلایل نامعلومی لغو شد. یکی از دست‌اندرکاران کنسرت شهرام ناظری ضمن اعلام این…