pan-iranist.info
شدت یافتن درگیری ها در بحرین و دخالت عربستان در تحولات بحرین
به گزارش ندای سبز آزادی سربازان و پلیس ضد شورش در بحرین امروز با حمله به مخالفین حکومت در میدان «لوء لوء» یا میدان مروارید منامه، تلاش کردند آنان را متفرق کنند. به گفته مخالفین حکومت، نیروهای دولت…