pan-iranist.info
نامه پیروز مجتهدزاده به محمدجواد ظریف
مطلبی از فیسبوک پیروز مجتهد‌زاده خطاب به ظریف که در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ منتشر شد: جناب آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه محترم جمهوری اسلامی ایران شما در بحث‌های اخیر خود صحبت از آن کردید که ایران و …