pan-iranist.info
میدل ایست آی: برای شکست دادن داعش باید از اسد حمایت شود
پاتریک کاکبرن، خبرنگار کهنه‌کار جنگی و مسول بخش خاورمیانه روزنامه ایندیپندنت، معتقد است دلیلی که انگلستان داعش را بمباران می‌کند نه شکست دادن داعش بلکه باقی ماندن به‌عنوان متحد اول ایالات‌متحده است…