pan-iranist.info
بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون شهادت فرزندان میهن
به نام خداوند جان و خرد شاد باد، شاد باد، شاد باشید، ای شهیدان راه ایران که به قرن‌ها در دل دشت‌ها کوه‌ها و دریاهای میهن به خون خود کفن پوشیده و خفـته‌اید نام شما و یاد شما افتــخارماست و درس زنــد…