pan-iranist.info
احتمال زندانی شدن ماهاتیر محمد در مالزی
پلیس مالزی با بازکردن پرونده ای علیه «ماهاتیر محمد» نخست وزیر اسبق و معمار مالزی نوین، تحقیقاتی را در مورد بیانیه های وی آغاز کرد که در صورت اثبات می تواند به چند سال حبس ماهاتیر منجر شود. «احمد زا…