pan-iranist.info
پایگاه موشکی داعش نزدیک دمشق نابود شد
وزارت دفاع روسیه روزپنجشنبه اعلام کرد که جنگنده های سوخو 24 1ام، 25 و 34 مسلح به بمب های سنگر شکن در یک عملیات مشترک، مقر اصلی موشک های «اوسا» و آتشباری داعش را در استان دمشق به گونه کامل نابود کرد…