pan-iranist.info
روسیه ۹۰۰ پایگاه اینترنتی داعشی را بست
دولت روسیه در چارچوب مبارزه با فعالیت حامیان گروه های تروریستی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، 900 پایگاه اینترنتی جذب نیرو برای گروه های تروریستی و اعزام آنان به منطقه خاورمیانه بویژه سوریه و عر…