pan-iranist.info
بازداشت سرپرست مدارس ایران در امارات
سرپرست مدارس ایران در امارات متحده‌ عربی صبح سه‌شنبه توسط دادستانی العین بازداشت شد. به گزارش ایسنا، در ادامه‌ سیاست‌های مغرضانه مقامات اماراتی و در پی بازداشت اخیر تعدادی از معلمان ایرانی در منطقه…