pan-iranist.info
کاهش حمایت‌ مردم ترکیه از اردوغان
یک نظرسنجی جدید که از سوی مرکز تحقیقات اجتماعی و راهبردی MetroPOLL در خصوص شرایط سیاسی حال حاضر ترکیه انجام شده نشان داده که حمایت مردمی از رجب طیب اردوغان در حال کاهش است. به گزارش ایسنا، به نقل ا…