pan-iranist.info
پس از مصر و تونس،اعتراضات به سودان،یمن و اردن نیزکشیده شد.
به گزارش منابع خبری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن بیان داشته که پس از پایان دوره کنونی ریاست جمهوری در سال 2013، خود و پسرش در صدد احراز این پست بر نخواهند آمد.این سخنان در حالی بیان می شود که…