pan-iranist.info
استقبال از اردوغان با سواره‌نظام
در مراسم رسمی استقبال از اردوغان در کاخ سعدآباد تهران برای نخستین بار از گارد تشریفات اسب سوار که پرچم «یا ابا عبدالله» در دست داشتند، استفاده شد. همچنین زمانی که او وارد تهران شد، محمود واعظی، وزی…