pan-iranist.info
دیدار نوروزی اعضای حزب پان ایرانیست در خوزستان + تصاویر
دیدار نوروزی اعضای حزب پان ایرانیست در خوزستان روز گذشته، ۶ فروردین در دفتر اهواز برگزار شد. در ابتدای این نشست که با سرآغاز حزب پان ایرانیست آغاز شد، بانو مهری خلفی متن نیایش نوروزی حزب را خواندند…