pan-iranist.info
مدل خارجی «بابک زنجانی» در دولت روحانی
دولت در اواخر سال گذشته، با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ۴.‌۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد؛ با این عنوان که وقتی یکی از شرکت‌های خارجی خریدار نفت ایران، بدهی خود را به ایران‌ از …