pan-iranist.info
اعتراض کارگران فاز‌های ۱۵ و ۱۶ عسلویه
به گزارش ایلنا دور جدید اعتراض کارگران پیمانکاری فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه در واکنش به پرداخت نشدن دو تا پنج ماه مطالبات مزدی‌ که دیروز آغاز شده بود، امروز نیز ادامه یافت. فعالان صنفی جامعه …