pan-iranist.info
اعتراض مفتون امینی به برچیده شدن کتیبه‌های فارسی از مقبره نظامی
به گزارش آذریها به نقل از ایسنا مفتون امینی گفت: نظامی شاعری فارسی‌زبان است. وقتی شاعری شعرهایش به فارسی است، چرا باید شعر او را از بین برد؟! او همچنین عنوان کرد: ما برای معرفی شاعران خودمان کاری ن…