palio.be
Wanneer de Palio van juli als minderwaardig bekeken werd
In de tweede helft van de negentiende eeuw beleefde de Palio di Provenzano een moment waarop hij door iedereen als minderwaardig werd aanzien ten aanzien van die van augustus. Dit is op zijn minst …