palio.be
DEEL V – Het Geslacht Gonzaga van Mantua en de Palio
Tussen 1465 en 1474 schilderde de grote Andrea Mantegna (1431-1506) in het Castello di San Giorgio in Mantua de zogenaamde “Camera degli Sposi”, één der wonderen van de Renaissance- s…