padem.com.tr
Stanford Binet Zeka Testi
Stanford Binet Zeka testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla 2-16 yaş grubuna uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Stanford-Binet testi 15 farklı alt testten oluşan zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir. Bunlar; Sözel yargılama, Soyut/görsel yargılama, Niceliksel yargılama