p-direkt.nl
Nieuwe rechtspositie ambtenaren
De ambtenaar krijgt zoveel mogelijk dezelfde rechten als de werknemer in het bedrijfsleven. Dit staat in de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).