p-direkt.nl
Uw HR beleid meer data-gedreven? DISC helpt!
De Rijksoverheid heeft te maken met allerlei ontwikkelingen: een aantrekkende arbeidsmarkt, vergrijzing en technologisering. Ministeries stellen zich daarom de vraag: “Zijn wij flexibel genoeg om in te spelen op deze ontwikkelingen?” En: “passen de kwaliteiten van onze mensen wel bij het toekomstige werkpakket?” P-Direkt helpt bij het beantwoorden van dit soort strategische personeelsvraagstukken. Met HR analytics ondersteunt het team DISC ministeries om beslissingen op HR gebied te onderbouwen met data. Want ook in HR land geldt: meten is weten!