oudemunt.nl
Reacties na bezinningsdag
Graag wil ik u langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor uw uitnodiging en uw goede initiatief en organisatie van de bezinningsdag rond liturgie met kardinaal Sarah. Dankbaar kijk ik terug op deze inspirerende dag, die langzaam bezinkt. Het was goed voor mij om