oudemunt.nl
Tuindag 26 oktober update
Tuindag 26 oktober 2019 We hebben al een aantal mooie reacties binnengekregen van mensen die willen komen helpen. Degenen die per mail of mondeling hebben gereageerd of nog gaan reageren, krijgen zo mogelijk een persoonlijk antwoord. Indien dat voor ons niet mogelijk is, willen we hier updaten hoe de stand van zaken is, hoe