oteam.nl
Wethouder Marije Storteboom over het O-team
Op 31 oktober heeft het O-team haar eindadvies gepresenteerd aan de gemeenteraad van Nunspeet. Het O-team is op uitnodiging aan de slag gegaan met een integrale verkenning naar de situatie rondom de stationsomgeving in Nunspeet. Recent ontving het O-team een bedankbrief van verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom. In deze brief omschreef zij hoe de hulp van het O-team een meerwaarde heeft gespeeld bij de planvorming.