ostro.se
Krunegård och Jinder
Just det här ögonblicket är kanske årets bästa tv-ögonblick i Krunegård och Jinder på turné. Så känns det nu i alla fall. Markus Krunegård står och soundcheckar när han inser att han lämnat sin kaf…