osteopatforbundet.se
Remissvar till KAM utredningen - Svenska Osteopatforbundet
SOF styrelse har under sommaren och hösten arbetat på ett remissvar som nu lämnats till Socialdepartementet. Vi har lämnat några förtydliganden som vi anser har behövts och lämnat synpunkter på de delar av utredningen som berör osteopati i Sverige. Nedan finns dokumenten publicerade för den som är intresserad att läsa. Remissyttrande Svenska Osteopatförbundet Komplementär och …