osteopatforbundet.se
Nordiskt toppmöte - Svenska Osteopatforbundet
Den 11 januari möttes ordföranden för de nordiska förbunden i Köpenhamn. Mötet inleddes med ett besök hos Liselotte Blixt, ordförande i Hälso- och Äldreomsorgsutskottet i Danska Folketinget som varit en drivande kraft i auktoriseringen av osteopatyrket i Danmark. Syftet med mötet var att stärka relationerna mellan de nordiska förbunden och att dela erfarenheter och målsättning. …