osteopatforbundet.se
Möte på socialdepartementet - Svenska Osteopatforbundet
Med anledning av Nordiska Rådets krav att Sveriges regering ska verka för att legitimera osteopatyrket har representanter för SOF styrelse idag besökt socialdepartementet. Tjänstemännen som ska bereda frågan fick en nulägesbeskrivning av osteopati i Sverige och internationellt. Följande områden presenterades och diskuterades: Vad osteopati är och vad en osteopat jobbar med. Vem som söker hjälp …