osteopatforbundet.se
Intervju i SR - Svenska Osteopatforbundet
Finsktalande kan lyssna på vår medlem Heli Syrjälä som diskuterar osteopati i Sveriges Radio. Lyssna här!