osteopatforbundet.se
Internationellt forskningsprogram - Svenska Osteopatforbundet
Svenska osteopatförbundet blir sponsor och samarbetspartner till det nya forskningsprogrammet International Osteopathy Research Leadership and Capacity Building program. Det treåriga programmet är utformat för att vidareutbilda erfarna osteopater som redan doktorerat och som är involverade med forskningsprojekt av olika slag. Utbildningens mål är att främja internationella samarbeten, ge vägledning i olika osteopatiska forskningsprojekt samt att …